Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

May 31 2015

May 24 2015

8158 99db
Reposted fromclitoris clitoris viairmelin irmelin

May 17 2015

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 19 2015

April 05 2015

April 01 2015

insomniaa
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viawrazliwa wrazliwa
insomniaa
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
— znalezione
insomniaa
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viainsomniahumanstory insomniahumanstory
insomniaa
3582 aa34 500
Reposted fromjethra jethra viapastelina pastelina
insomniaa
dopóki   jesteś   tu   ze   mną
to   miejsce   coś   znaczy             ♡
— matka i krew . miuosh

March 28 2015

insomniaa
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
0078 c99b 500

magics-secrets:

perfect life

Reposted fromAmericanlover Americanlover viastrangeme strangeme
insomniaa
Jednego w Tobie kompletnie nie rozumiem. Dla wielu mężczyzn jesteś po prostu idealna. Masz swoje pasje, jesteś piękna, jesteś bystra, dążysz do wyznaczonych sobie celów. Byłaś z kimś, kto zupełnie nie potrafił Cię docenić i już wszystkich kolesi wpuszczasz pod wspólny mianownik. Powiem Ci, jeśli sobie uporządkujesz przeszłość, to szczerze - zazdroszczę komuś, w kim się kiedyś zakochasz.
— czyjeś
Reposted fromtruustme truustme viastrangeme strangeme
insomniaa
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Reposted fromoverthelove overthelove viastrangeme strangeme
insomniaa
9442 53be
Reposted fromrol rol viastrangeme strangeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl